Om terapien

Min tilgang til terapien handler først og fremst om å møte mine klienter med tilstedeværelse og respekt for den enkeltes behov.


Måten jeg jobber på er bygget på min psykosyntese utdanning, kropp- og traumeterapeutiske utdanning og de erfaringene livet forøvrig har gitt meg.


Via samtale, kroppsbevissthet, øvelser og visualiseringer arbeider jeg med tilstedeværelse i deg, og din situasjon her og nå sett i sammenheng med det du har med deg fra din fortid.


Jeg kjenner ikke svarene dine, men jeg kan hjelpe deg med å lete dem frem.


Hvis du er villig til å arbeide med deg selv, er jeg parat til å følge deg i den prosessen.

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi. Den er en helhetlig psykologisk forståelselmodell som inkluderer arbeid med kropp, følelser og intellekt. Psykosyntesen forholder seg til menneskets iboende spirituelle potensial. Den er en kreativ og ressursorientert psykologi med et positivt menneskesyn og kalles ofte "psykologien med sjel". Psykosyntesemodellen søker å ivareta vår lengsel etter rette verdier og mening i våre liv og vår hverdag.


Psykosyntesens prinsipper og metodikk arbeider med:


Lengsel etter helhet og grunnleggende identitet · Behovet for mening, verdi og livsformål · Depresjon, håpløshet og eksistensielle kriser · Å forholde seg kreativt til smerte, krise og nederlag · Personlighetens mangfold og delpersonligheter · Ivaretakelse og integrering av soma, affekt og intellekt · Jeget og opplevelse av iboende identitet · Selvrealisering og psykologiske forstyrrelser · Spirituell oppvåkning og medfølgende kriser · Spirituell søken, trosspørsmål, og religiøse anliggender · Oppvåkning av viljen, iboende kraft og evne til Selvets uttrykk · Frihet og evne til valg · Individ, realsjoner, samfunn og større sammenheng · Den nødvendige inkludering av de mørkere og vanskelige aspektene i menneskets tilværelse for å kunne oppleve essensiell helhet, helse og velvære.


- Studiekatalog, Norsk Institutt for Psykosyntese

   

Somatic Experiencing (SE)® er en terapeutisk metode, som er virksom til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer.


Methoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressoucer aktiveres, så der genetableres en balance i nervesystemet og stressreaktionerne opløses.


Teorien bag metoden, som bliver understøttet af nyeste forskning, er, at en traumatisk stressreaktion er en følge af et højt aktiveret nervesystem, hvor spændning og energi er spærret inde i kroppen hvorved der udvikles symptomer. Symptomer kan være kronisk træthed, nedsat koncentrationsevne og korttidshukommelse, migræne, PTSD symptomer og depression. Det er ikke selve begivenheden, der udløser et traume, men personens reaktion på oplevelsen.


Med SE metoden er det muligt at frigøre spænding fra de instinktive reaktioner, der er fastlåst i kroppen og ved en nænsom guided sanseproces understøttes nervesystemets naturlige bevægelse fra stress mod balance og ro.


Somatic Experiencing (SE)® metoden er udviklet af Peter A. Levine Ph. D, psykolog og biofysiolog. Han studerede dyrenes reaktion på stress og trusler på livet og undrede sig over at de ikke blev traumatiseret. Ved et livslangt studium af dyrenes og menneskernes reaktioner og vort nervesystems funktion, som vi i vidt omfang har til fælles med dyrene, har han udviklet Somatic Experiencing (SE)® som metode.


- Hvad er SE?, SE-Foreningen (Danmark)


© Charlotte Stangnes Psykoterapi 2014